Туризъм

Досегът с красотата на природата и духовното наследство, разкриващо се в скалните манастири, обещават незабравими мигове на гостите на Парка, наред с възможностите за практикуване на вело. пещерен, пеши туризъм, скално катерене и кану. Долината на р. Русенски Лом е изолиран оазис със своеобразна смесица от видове с различен фито- и зоогеографски произход - средноевропейски, субсредиземноморски и степен. За това благоприятстват разнообразният релеф, специфичният микроклимат и наличието на скални образувания и влажни зони.

 

Природен парк Русенски Лом

На няколко минути път от шумния и забързан град, каньоновидната долина на р. Русенски Лом е запазила непокътната една уникална съкровощница на природно и културно богатстово. Живописният и разнообразен карстов релеф, формиран хилядолетия от водите на реката е благоприятна среда, съчетаваща голямо разнообразие от растения и животински видове. Досегът с красотата на природата и духовното наследство, разкриващо се в скалните манастири, обещават незабравими мигове на гостите на Парка, наред с възможностите за практикуване на вело. пещерен, пеши туризъм, скално катерене и кану.

 

Съкровищницата на Поломието

Неизброими са природните забележителности на България. Но малцина знаят, колко красота е съхранена в Поломието. Милиони години милиони години са били необходими за формирането на този природен феномен - каньоновидната долина на река Русенски Лом. Тук между високите скални отвеси, край реката се открива един чуден, неподозиран свят, съчетаващ красота, история и природа.