Дендропътека

Общообразователен маршрут за запознаване с местните дървесни и храстови видове. Разкрива типичния облик на Поломието.

ДЪЛЖИНА 6 КМ.
Начало - от с. Нисово (на изхода за гр. Попово), преди моста над р. Малки Лом се тръгва в ляво, по черен път, срещу течението на реката.

  
Движението е по равен черен път. Минава се край колония на белогръд бързолет. Има изградени места за палене на огъни мостче през реката. Дендропътеката включва кръг с дължина 2 км. Могат да бъдат видяни над 20 местни дървесни и храстови видове, обозначени с табели с наименованията им. Маршрутът започва с изкачване по широка пътека до скална площадка с панорамен изглед към р. Малки Лом. Пътеката води край ръба на скалите до космат дъб. Оттам се тръгва надясно и надолу по стръмна пътека, която достига до ливадите край реката.

Връщането е по черния път край реката. Може да се продължи до Голям Нисовски манастир, с което маршрута се удължава с още 4 км. До манастира има изграден кът за отдих.