Места за отдих в териториите на ПП „Русенски лом“

Традиционни места за масов отдих, пикници, излети, събори и др. са районът на Ивановските скални църкви, където се организират и различни прояви; долината на Мали Лом от Нисово до двата манастира (Малък и Голям Нисовски); по-малко районът на Средновековния град Червен и околностите на с. Писанец, най-вече м. Побит камък. Между с. Кошов и с. Червен има изграден заслон, където също местните хора излизат на пикник и разходка.

Списък на местата, подходящи за пикник и отдих /2 част/:

6. Местност Смесите

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.004010726966907 ; 43.68214739849744

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/KLmgCbF8CvUrgCuD7

Снимки:

 

7. Заслон до с.Щръклево

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.03684434198947 ; 43.69235209932286

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/9nMLAdpNfKYXevJ18

Снимка:

 

8. Заслон до Иванвските Скални Църкви

GPS координати за географска ширина и дължина: 25.9773332693325 ; 43.70646882716603

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/9rSQkW8QmU5CeAuHA

Снимка: