Контакти

Контакти
ДПП Русенски Лом

  Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"
Русе 7000, бул. Скобелев 7

  dpprusenskilom@gmail.com
  dpprusenski_lom@iag.bg
  + 359 82 872397

  Работното време на ДПП "Русенски Лом" :
понеделни - петък : от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.