За Нас

ЦЕНОРАЗПИС На ПК „Ломовете"


ЦЕНОРАЗПИС
На ПК „Ломовете“, състоящ се от Посетителски център с полева орнитологична станция и Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието, с. Нисово, община Иваново, съгл. Заповед № 16/08.08.2022г. на Директора на ДПП „Русенск
и Лом“:

 

1. ОБЩИ УСЛУГИ:

1.1. Организиране на посещение на изложба с беседа на български език, при предварителна заявка, по 5 лв./човек или без предварителна заявка, по 5 лв./човек.

1.2. Организиране на посещение на изложба с беседа на английски език, при предварителна заявка, по 10 лв./човек.

1.3. Туристическо водачество на български език, при предварителна заявка /групи до 10 човека/ - 80 лв.

1.4. Туристическо водачество на английски език, при предварителна заявка /групи до 10 човека/ - 100 лв.

2. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ/УЧЕНИЧЕСКИ СЪБИТИЯ, ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА:

2.1. Организиране на филмови прожекции – 2 лв./дете.

2.2. Организиране на уъркшоп – 5 лв./дете.

3. ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, СУВЕНИРИ, МАТЕРИАЛИ С ЕМБЛЕМАТА НА ДПП „РУСЕНСКИ ЛОМ“:

3.1. Фотоалбум „ПП „Русенски Лом“ – 15 лв.

3.2. Прилепите в ПП „Русенски Лом“ –5 лв.

 

ПК „Ломовете", с. Нисово предлага възможност за организиране на групови и индивидуални посещения, както на Посетителския център с полева орнитологична станция, така и на Центъра за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието. Може да заявите посещение на телефон: + 359 82 872397 или и-мейл: dpprusenski_lom@iag.bg