Места за отдих в териториите на ПП „Русенски лом“

Традиционни места за масов отдих, пикници, излети, събори и др. са районът на Ивановските скални църкви, където се организират и различни прояви; долината на Мали Лом от Нисово до двата манастира (Малък и Голям Нисовски); по-малко районът на Средновековния град Червен и околностите на с. Писанец, най-вече м. Побит камък. Между с. Кошов и с. Червен има изграден заслон, където също местните хора излизат на пикник и разходка.

Списък на местата, подходящи за пикник и отдих:

 

1. Долината на Мали Лом близо до Голям Нисовски манастир

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.063286754833758 ; 43.620658416277294

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/FyfXcPiJWPCyTPbz5

Снимкa:

 

 

2. Долината на Мали Лом близо до Малък Нисовски манастир

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.063377725604894 ; 43.63558067464189

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/PF8UbL3bxXBM98r4A

Снимкa:

3. с. Писанец, м. Побит камък

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.13563336929271 ; 43.65527481492767

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/taNCbEQJhA7Nd8EX8

Снимкa:

4. Заслон между с. Кошов и с. Червен

GPS координати за географска ширина и дължина: 26.011680315558625 ; 43.64748910508629

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/nY8qCYW9MPfaj7zi7

Снимкa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Районът на Ивановските скални църкви

GPS координати за географска ширина и дължина: 25.979738923116972 ; 43.69677990560001

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/aGrQRFLAxhZfQqqZ6