Туристически маршрут №

 
УТВЪРДЕНИ ЗА МАРКИРАНЕ И НАНАСЯНЕ В  BGМountains online map и Rusenski-Lom.BG 
МАРШРУТИ В ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ И  В РАЙОНИТЕ В СЪСЕДСТВО  
 (с протокол от 11.01.2022 г. на Консултативна група от представители на туристически и спортни организации и Д‘ ПП Русенски Лом)
       
       
МАРШРУТ „1“  - ГЛАВЕН РЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ
  ПО-ВАЖНИ ОБЕКТИ  И  РАЗКЛОНИ ПО   МАРШРУТ „1”                  ß  ЛЕВИ                     ДЕСНИ à  
         ОТКЛОНЕНИЯ                                                                      ОТКЛОНЕНИЯ                                                           
1 Паметна плоча „ЮТС“ до кв. Долапите на гр. Русе   - -
2 с. Басарбово (автобусна спирка „Обръщалото“) -    Маршрут  1-2
3 Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“ - -
4 с. Красен - -
5 с. Божичен - -
6 Разклон при железния мост до паркинг Ивановски. ск. църкви    Маршрут  1-6  
7 Паркинг под църква „Св. Богородица на Ивановски ск. църкви - -
8 Разклон при Скален комплекс „Грамовец“       Маршрут  1-8        .            -
9 Разклон за панорамния път до с. Кошов с връзка за с. Иваново          -         Маршрут  1-9        .
10 с. Кошов автобусна спирка „Центъра“ -         Маршрут  1-9       .      
11 с. Кошов (разклон пред моста в южния край на селото) -         Маршрут  1-11
12 Разклон при бетонния мост до извора Чочана -      Маршрут  1-11
13 Разклон-прякa пътека за Средновековен град Червен - .       Маршрут  1-13    .          .
14 Средновековен град Червен - -
15 с. Червен – площада - -
16 Разклон в м. Златин дол  .   Маршрут  1-16       -
17 Разклон „Втора пейка“ за скален комплекс „Водна-Тъмно“       Маршрут  1-17       . -
18 Разклон в м. Ямъта за скален комплекс „Водна-Тъмно“       Маршрут  1-18        . -
19 с. Табачка – разклон ул. Баба Тонка       Маршрут  1-19 -
20 с. Табачка – разклон при кметството     М A Р Ш Р У Т   1-20.1 
-        Маршрут  1-20.2       .
        Маршрут   1-20.3         .
        Маршрут  1-20.4        ,
21 с. Табачка - разклон при читалището      М А Р Ш Р У Т   1-21.1 .     
 ..        Маршрут   1-21.2..      -
           Маршрут  1-21.3.      
          Маршрут   1-21.4.         
22 Разклон при моста в м. Паша Лом        Маршрут 1-20.5      Маршрут 1-20.1 
23 Хижа „Орлова чука“ -      Маршрут  1-23.1
24 с. Пепелина Маршрут 1-21.1                   -
25 с. Широково – паметника пред кметството - -
26 Паметник на Върбан Йорданов Върбев (до с. Широково ) - -

 

СТРАНИЧНИ МАРШРУТИ -  ОТКЛОНЕНИЯ ОТ  МАРШРУТ „1”

 

Маршрут  1-2   с. Басарбово (автобусна спирка „Обръщало“) - хижа „Алпинист“
      0.6 км    
     
     
Маршрут 1-6   Разклон при  моста до паркинга под главната църква „Св. Богородица“ на Ивановски скални църкви – м. Писмата – разклон в м. Смесиците – м. Обретенка – разклон при устието на р. Мали Лом - Природозащитен комплекс „Ломовете“ – Малък Нисовски манастир – Голям Нисовски манастир – с. Сваленик 
        35 km  
   
     
Маршрут  1-8    
       1.2 km   Разклон при скален комплекс „Грамовец“-разклон в м. Смесиците
     
     
Маршрут  1-9      4.2 km   Разклон  за панорамния път към с. Кошов с пътна връзка за 
  с. Иваново – с. Кошов (автобусна спирка „Центъра“ ) 
   
     
 Маршрут  1-11   Разклон пред моста в южния край на с. Кошов - Малък Рай манастир - Голям Рай манастир – разклон при бетонния мост  до извор Чочана
 
 
     
 Маршрут  1-13
      1.1 km
  Разклон в подножието на Средновековен град Червен  -  скална църква   Москов дол 
 
 
     
 Маршрут 1-16
       0.9 km
  Разклон в м. Златин дол – разклон при кота „135“  
 
 
     
Маршрут 1-17
      1.3 km
  Разклон  при „Втора пейка“ - разклон при кота „135“ - Скален  комплекс „Водна-Тъмно“
 
 
     
Маршрут 1-18   Разклон  в м. Ямъта  -  Скален  комплекс „Водна-Тъмно“
     0.9 km   (Екстремен маршрут - не се препоръчва за големи групи. Лица под 18 г. могат да преминават само с пълнолетен опитен придружител)
     
     
Маршрут 1-19     0.6 km         с. Табачка (разклон по ул. Баба Тонка) - сектори за скално катерене „Горен слой“,Ляв“, Среден“, „Бой на охлюви“, Торнадо“    (общо 53 маршрута)  
 
 
     
 Маршрут  1-20.1   С. Табачка  – разклон при сградата на кметството - разклон до моста при входа на с. Табачка – разклон в м. Пожарака
        1.3 km    
     
     
 Маршрут  1-20.2   Разклон при моста на входа на с. Табачка – пещера „Църквата“   
0.3 km   (до моста са 14-те маршрута за скално катерене в 2 сектора :   
       „Преди селото срещу моста“ и „Преди селото до реката“
     
 Маршрут  1-20.3   с. Табачка (разклон в м. Пожарака) – ж. п. сп. Табачка
          3.2 km    
     
     
 Маршрут  1-20.4   с. Табачка (разклон в м. Пожарака)  – разклон в м. Паша Лом        
             2 km     (към 11.01.22 г. пътят по маршрута е обрасъл и трудно проходим) 
     
     
 Маршрут  1-20.5    с. Табачка (разклон в м.  Пожарака) - по десния бряг на р. Черни Лом – разклон в м. Паша Лом – разклон „Дядо Стойчова бахча“- разклон при устието на Дълбокото дере -  извор Урумпунар 
6.3 km         ( до разклон „Дядо Стойчова бахча“,  към 11.01.2022 г.,         пътят по маршрута е обрасъл и трудно проходим) 
     
     
 Маршрут  1-21.1    с. Табачка(разклон при читалището )– м. Карталка (разклон „A“ и разклон „B“)– разклон за пещ. Тъмна – разклон „Дядо Стойчова бахча (р. Черни Лом)- разклон при устието на Дълбокото дере – извор Урумпунар – с. Пепелина
8.6 km  
   
     
 Маршрут  1-21.2   разклон „A“(м. Карталка) - пещера Драганка 
1.1 km    (50-те метра преди пещерата се преминават много внимателно. Лица под 18 г. могат да преминават само с опитен пълнолетен придружител)
     
     
 Маршрут  1-21.3   разклон „B“(м. Карталка) – кота „185“–Дълбокото дере-разклон при устието на Дълбокото дере в р. Черни Лом
1.5.km    
     
     
Маршрут 1-21.4   Разклон за пещера Тъмна - пещера Тъмна 
0.35 km    
     
     
Маршрут  1-23   Хижа „Орлова чука“ – Римски път – Новата чука
         1.6 km