Възстановяване на мост на р.Бели Лом

Продължават ремонтните дейности на мост на река Бели Лом в ПП „Русенски Лом”,с доброволен труд и парични средства, любезно предоставени от ДПП "Русенски Лом", Русенски Университет "Ангел Кънчев", СПДТ „ Академик", Пирин Хил ООД,  Сдружение "Поломие"- Русе.

  Прилагаме снимки от събитието