НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА УЧЕНИЦИ `СЕДМИЦА НА ГОРАТА`

ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЛАНДШАФТА НА ПРИРОДЕН ПАРК `РУСЕНСКИ ЛОМ `

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ
В КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА УЧЕНИЦИ ЗА „СЕДМИЦА НА ГОРАТА“

НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЛАНДШАФТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ РУСЕНСКИ ЛОМ „

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВО МЯСТО - Симай Сунай Мустафа , Училище - ОУ " Св Св Кирил и Методий " гр. Сеново
ВТОРО МЯСТО- Дамян Дочев , Училище- О У - " Отец Паисий " гр. Русе
ТРЕТО МЯСТО -Йолина Йоранова Иванова, Училище- ОУ " Отец Паисий " гр. Русе
ТРЕТО МЯСТО -Елена Андреева Андреева, Училище- ОУ " Любен Каравелов " гр. Русе

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Виктория Владимирова Ценова Училище - СУЕЕ гр. Русе
Надия Райлен Училище - ОУ" Отец Паисий " гр. Русе
Даря Василева Дг " Първи Юни" гр. Горна Оряховица
Ива Ивелинова Стефанова Училище - СУЕЕ гр. Русе
Берин Бахри Училище ОУ " Отец Паисий " гр. Русе
Едже Ремзиева Зекериева Училище ОУ " Христо Ботев" с. Щръклево
Пеню Харизанов Харизанов, Училище - ОУ " Св Св Кирил и Методий " гр. Сеново
Селин Невинова Неджатиева, Училище - ОУ " Св Св Кирил и Методий " гр. Сеново

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВО МЯСТО - Боряна Марианова Цветанова, Училище ОУ " Отец Паисий " гр. Русе
ВТОРО МЯСТО- Стела Пламенова Попова, Училище НУИ " Проф. В. Стоянов" гр. Русе
ТРЕТО МЯСТО -Божидара Венелин Антонова , Училище- ОУ " Отец Паисий " гр. Русе

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Бурчин Синап Мустафа Училище - ОУ " Св Св Кирил и Методий " гр. Сеново
Симеон Иванов Училище- ОУ " Отец Паисий " гр. Русе
Ралица Велизарова Петрова, Училище МГ " Баба Тонка " гр. Русе
Хива Али Карафеиз, Училище ОУ " Братя Миладинови с. Конарско обю Якоруда

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВО МЯСТО - Ивалина Веселинояа Атанасова , Училище СУ " Отец Паисий " гр. Мадан, обл. Смолян
ВТОРО МЯСТО- Гергана Георгиева Ганчева- Професионална гимназия по строителства, архитектура и геодезия "П. Пенев", гр. Русе
ТРЕТО МЯСТО - Михаела Вескова Младенова, Работилница за изкуство 'Марамалад", гр. Русе
ТРЕТО МЯСТО Павел Антонов Василев, Работилница за изкуство 'Марамалад", гр. Русе

Моля, наградените участници за заповядат с ръководител или родител за получаване на наградите
Награждаването на художествените творби ще се състои на 08.04.2024 година от 14.30 часа в сградата на Дирекцията на ПП „ Русенски Лом“ в гр. Русе, бул. „ Ген. Скобелев „ № 7.

ЕКИПЪТ НА ДПП " РУСЕНСКИ ЛОМ" ВИ БЛАГОДАРИ ЗА УЧАСТИЕТО