Възстановена туристическа инфраструктура в Природен Парк"Русенски Лом

През лятото и есента на 2023г. ДПП „Русенски Лом” със съдействието на доброволци от гр.Русе и  с.Кошов възстанови туристически заслон в местността „Грамовец”,намиращ се на територията на парка по екопътеката:с.Кошов - Ивановски скални църкви.Над заслона се намира скалния манастир „Грамовец”,като стъпалата и парапетите към него бяха ремонтирани и възстановени от СТД „Академик”гр.Русе.

Туристическия заслон е бил построен през 90-те години на миналия век и бе в полусрутено състояние.

ТП ДЛС- Дунав гр.Русе осигури безвъзмездно дървения материал от акация за нуждите на възстановяването на заслона. ”Гораинвест” АД извърши обработката му на греди,дъски и мертеци.

В мероприятието финансово се включиха и доброволци от екосдружение RuseGo и магазина на фирма „Мудера” ООД,който осигури материалите за покрива с голяма отстъпка и транспорт.

Заслона и мястото около него се превърнаха в притегателен център за отдих за всички туристи и граждани,които са решили да преминат по екопътека „Грамовец”

ДПП „Русенски Лом” Благодари на всички участници включили се във възстановяването на туристическия заслон.