КОНКУРС ЗА РИСУНКА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА „СЕДМИЦА НА ГОРАТА“

dag emblema dnp 50

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Русе 7000,Бул. Скобелев 7                   

e-mail: dpprusenskilom@gmail.com

     БУЛСТАТ 117085508

dpprusenski_lom@iag.bg

Тел. 082/872 397; Факс 082/828 730

https://rusenski-lom.bg/

 

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА

„СЕДМИЦА НА ГОРАТА“

 

 НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЛАНДШАФТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ РУСЕНСКИ ЛОМ „

 

 

   Във връзка с провеждането на българската инициатива „Седмица на гората“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ обявява конкурс за рисунка за ученици на тема: Опазване на богатото разнообразие от растителни и животински видове в ландшафта на Природен парк „ Русенски Лом „.

Участниците са предизвикани да покажат  богатото разнообразие от растения и животни в ландшафта на ПП „ Русенски Лом „ , както и тяхното разбиране за чиста околна среда, начините за опазването ѝ и съхраняване на защитените видове в ПП „ Русенски Лом „

Ще бъдат поощрявани изобразени характерни за Природен парк „Русенски Лом“ ландшафт, животински и растителни видове.

Техника на рисунките: акварелни/темперни бои или пастели.

Формат: хартия/картон А4;

Информация: на гърба на работата трябва да бъдат изписани трите имена на участника; възраст; клас; учебно заведение и град ; точен адрес на местоживеене и телефон на родител или преподавател.

   Срок за подаване на рисунките: 25.03.2024 година.

За творби изпращани по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

Място на подаване: ДПП „Русенски Лом“, Русе 7000, бул. „Ген. Скобелев“ №7.

 

Възрастови  групи, в които ще бъдат разделени участниците:

 

  • първа възрастова група: 7 - 10 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения;
  • втора възрастова група: 11 - 13 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения;

 

  • трета възрастова група:14 -17 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения.

 

За отличените участници ще бъдат осигурени грамоти и предметни награди.

Участниците в конкурса ще бъдат наградени на 01.04.2024 год., от 10.00 часа при откриването на Седмицата на гората в сградата на ДПП „ Русенски Лом „, гр. Русе, бул. „ Ген. Скобелев „ № 7.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на ДПП „ Русенски Лом „.

Представените художествени творби няма да бъдат връщани на участниците!

Представянето на рисунка за участие в конкурса се счита за съгласие с правилата на конкурса!

 

За допълнителна информация:

 Доц. Наталия Стоянова, тел 0887244419

 

    От ръководството на ДПП „ Русенски Лом „

Дата на публикуване: 23.01.2024 г.