Крос-Поход "Русенско Поломие" 2023

На 14 .10 .2022г (събота ) с подкрепа на Община Русе, СТПД „Академик“, ДПП
Русенски Лом , Студентски съвет и Спортен център при Русеския университет. и
множество доброволци бе проведен традиционния крос-поход „Русенско Поломие‘
2023“ (и акция за почистване на битови отпадъци по маршрута). за деца, юноши и
девойки (12-18 години). В мероприятието взеха участие над 180 участника деца,
юноши и девойки от русенски училища.
МАРШРУТЪТ на кроспохода бе кръгов с две странични отклонения с обща
дължина 4 км, преминаващ покрай р.Черни Лом и със старт и финал - паркингът
при Средновековен град Червен. Маркиран с лентова маркировка с основни
цветове, както следва:
- ОСНОВЕН МАРШРУТ : старт – разклон за скалната църква при Москов
дол – разклон „Калето“ - разклон за воденицата – извор Чочана – разклон за
воденицата – разклон „Калето“ – източната порта на крепостта (Средновековен
град Червен), червен;
- ОТКЛОНЕНИЕ до скалната църква със запазени стенописи при Москов
дол, зелен;
- ОТКЛОНЕНИЕ до единствената запазена в Поломието воденица в м.
Чучура), син.