Мониторинг на малкия креслив орел и поставяне на сателитен предавател на млада птица в ПП"Русенски Лом"

Продължава мониторингът на малкия креслив орел на територията на ПП"Русенски Лом" и ЗЗ"Ломовете".

През този размножителен сезон бяха установени 5 сигурни гнезда,в 4 от гнездата птиците отгледаха по едно малко.

Благодарение на проект:"Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България"-LIFE18/NAT/BG/001050 на Българско Дружество за Защита на Птиците в партньоство с Изпълнителна Агенция по Горите беше осигурен сателитен предавател, който поставихме на една от младите птици преди да е излетяла от гнездото.До самото гнездо се достига с Алпийска техника и опитен катерач,който стига до малкото и го спуска долу.Процедурата по поставянето на предавателя отнема около 30 минути и птицата ведна се връща в гнездото.Сателитните предаватели ни дават важна информация за миграционния път на вида и важни места за хранене и почивка.

Това е втора птица с предавател от територията на ПП"Русенски Лом",първия беше поставен през 2021г..