Успешен размножителен сезон за къдроглавите пеликани в ЗМ"Калимок-Бръшлен"

Изключително успешен и рекорден беше  сезонът за сформираната през 2021г. гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена зона "Калимок-Бръшлен"

През тази година 79 двойки отгледаха 107 малки пеликанчета.Младите птици се придържат около платформите и пясъчните коси на река Дунав в близост до колонията.Припомняме,че през 2021г.3 двойки отгледаха 4 малки, а през 2022г. 30 двойки отгледаха 30 малки.