Нова платформа за къдроглави пеликани в ЗМ"Калимок-Бръшлен"

В средата на Декември в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ беше изградена нова наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“ и  Сдружение „Дива България“ изградиха наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м.

През Декември 2020 г.  съвместният ни екип изгради първата наколна платформа в ЗМ”Калимок-Бръшлен”, върху която постави и три макета на пеликани в реални размери, чиято цел беше да спомогнат за по-бързото привличането на къдроглавите пеликани. Резултатите не закъсняха и още на следващата пролет в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ се сформира третото гнездово находище на този величствен вид в страната, след това в езерото Сребърна и в Природен парк „Персина“.  През 2022 г. тук беше регистриран и рекорд – 30 двойки успешно отгледаха 30 малки пеликанчета.

Изграждането на новата наколна платформа за пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ стана възможно благодарение на всички, които се включиха в миналогодишната Коледна дарителската кампания на БДЗП.

Тази дейност се извършва и в рамките на проект „Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“, финансиран от Фондация „Америка за България“.