Регламентиране на маркировка

Съвет от организации реши маркировката и първи основен маршрут в ПП Русенски Лом

На 11 януари 2022 г., по покана на СТДП „Академик“- Русе и Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, се проведе среща на туристическите организации от гр. Русе за вземане на решение за маркирането на туристическите маршрути в Природния парк и в районите в съседство. След проведени дебати и разисквания, беше прието предложението на СТДП „Академик“ – Русе за развитие на маршрутите и цветове на маркировката. В приложение към настоящата информация може да прочетете протокола от срещата и видите приетото одобрение от сформираната консултативна група.