Скален манастир „Свети Архангел Михаил“

Скален манастир-лавра „Свети Архангел Михаил“

Намира се на 2 км източно от с. Иваново, в м. Писмата. Възниква през 20те години на ХІІІ в. Неговият основател впоследствие става патриарх Йоаким І (1235-1246 г.). Развива се с ктиторската помощ на българските царе Иван Асен ІІ, Иван Александър и други членове на царския двор. Играе важна роля в духовния и културен живот на Второто българско царство. Активно книжовно средище, притегателен център за духовници и граматици от цялата страна. Състои се от няколко обособени комплекса от скални помещения с отделни църкви или параклиси, някои от които са обитавани през тракийската и късноантична епохи:

- Комплекс при църквата „Св. Богородица“ (Църквата) на левия речен бряг. Включва голяма скална църква с параклис, в която са запазени стенописи от ХІV в. и разположени източно от тях помещения-килии. Добре запазени са жилищно помещение (12,5/9,5 м), църквата (6/3,6 м) и параклис (6/2,5 м).

- Комплекс при Затрупаната църква („Св. Арх. Михаил“). Състои се от верижно наредени на едно ниво помещения на височина 20 м. над речната долина. Това е найстарата част на манастира.

- Комплексът при т.нар. „Кръщалня“ на 100 м. източно от Затрупаната църква. Обхваща три преливащи едно в друго нива с голяма църква (8,90/2,80 м) и жилищни помещения, от които се прониква в дълбоки естествени пещери.

- Комплексът при Господев дол. Включва параклис (5/3,5 м) с околни помещения на две нива, които продължават в дълбока естествена пещера.

- Комплексът при Съборената църква. Триетажен, включва голяма църква и добре оформени помещения около нея, които се свързват с дълбока стесняваща се пещера.

- Комплекс от скални килии. Две помещения на 50 м. западно от Съборената църква

Манастирът „Св. Арх. Михаил“ е обявен за музеен резерват и за археологически резерват.

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/odEYA4Q4jxpty4zc8