Малък и Голям Нисовски манастири

Малък Нисовски манастир

Комплекс от труднодостъпни помещения с обработени равни стени, на десния бряг, на 3 км. южно от с. Нисово. До църквата, която се намира в най-високата част, е отвеждала изсечена в скалите стълба, днес разрушена. На север от църквата има пещера с изсечени помещения.

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/ZYXfWP86kM635yAk9

Голям Нисовски манастир

Намира се на десния бряг, на 7 км. южно от с. Нисово. Голям комплекс от верижно разположени помещения на около 20 м. над речната долина, до който отвежда изсечена в скалата стълба, днес частично разрушена. Един от най-големите и представителни манастири в Поломието. Помещенията му имат правоъгълни очертания и равно изсечени стени. В средната си част са свързани със система от вътрешни проходи. Църквата, която има обособено олтарно пространство с правоъгълни очертания, е в най-западната част. На места по стените й има запазени фрагменти от мазилка със стенописи.

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/Wu54eiRYiZNpGvj87