Къде да научим за ПП „Русенски лом“

В сградата на Община Иваново в с. Иваново работят Туристически информационен център, който покрива възможностите за туризъм на територията на общината и Посетителски център с многофункционална зала, която може да се ползва за различни мероприятия.

При двата големи обекта – НАИР „Ивановски скални църкви“ и „Средновековен град Червен“ се предлагат сувенири, информационни и рекламни материали.

В селата Сваленик, Нисово, Кошов, Табачка и Щръклево, в постройките до Археологическите резервати Ивановски скални църкви и Средновековен град Черен и в читалището на с. Писанец  са изградени информационни центрове.

В гр. Русе туристическа информация за ПП „Русенски Лом“ и прилежащите му територии може да се намери в самата Дирекция на Парка; в хотелите, които са членове на Консултативния съвет по туризъм (рекламни материали и прожекция на филми, вкл. за Парка); в ТИЦ – Русе; в Еко музея има беседа за био-разнообразието на Природния Парк и Поломието, плюс макети на пещерата Орлова чука и Ивановски скални църкви. Информация във връзка с туризма в и около Парка може да се получи и в офисите на туристическите сдружения в гр. Русе.

Информация за Парка, но и за възможностите за туризъм, се предлага в Природозащитния център на ПП „Русенски Лом“ край с. НисовоСъстои се от експозиционна / информационна част  и Център за изследване, обучение, симулация и анализ , изграден с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014 г.“ Предлага интерпретация на природното наследство на ПП „Русенски Лом“, информация за възможностите за туризъм, сувенири, логистични възможности за провеждане на различни научни, изследователски и образователни мероприятия. 

Връзка с Google Maps : https://goo.gl/maps/cCgWWuACaXgfXaHw6

 

 
 

Таблица  с местата за информационно обезпечаване за териториите на ПП „Русенски Лом“ :

GPS координати за географска ширина и дължина:

Име

Name

25.947352676464654

43.844594166522214

Еко музей, гр. Русе, ул. „Етър“ 3

EcoMuseum, Ruse, 3 Alexandrovska Str

25.95016405233881

43.84355977521457

Дирекцията на ПП „Русенски Лом“ , гр. Русе, бул. Скобелев 7

The Directorate of the Rusenski Lom Nature Park, Ruse, 7 Skobelev Blvd.

25.954149398135765

43.85019578492497

Туристическият информационен център , гр. Русе, ул. "Александровска" № 61

The Tourist Information Center, Ruse, 61 Aleksandrovska Str

26.05842708217765

43.647067482167394

Природозащитния център на ПП „Русенски Лом“ край с. Нисово.

The nature protection center of Rusenski Lom National Park near the village of Nisovo.

25.976478515394334

43.70414705575427

Посетителските обекти при НАИР „Ивановски скални църкви“

The visitor sites at NAIR "Ivanovo rock churches"

26.024825923267677

43.622887095700904

Посетителските обекти при НАИР „Средновековен град Червен“

The visitor  at NAIR "Medieval town of Cherven"

25.956095982783793

43.68524297384508,

Туристически информационен център в сградата на Община Иваново, с. Иваново ,  ул. „Олимпийска“ № 75

Tourist information center in the building of Ivanovo Municipality, Ivanovo village. 75 Olimpiyska Str

26.17390050666553

43.671341341174454

Читалището на с. Писанец, ул."Трети март"  №55

The building of the library of the village of Pisanets, 55 Treti Mart Str