Манастири Малък Рай и Голям Рай

Манастирите Малък Рай и Голям Рай се намират в района на село Червен.

Село Червен

Възниква през ХV-ХVІІ в. Заселено е от жителите на западналия средновековен град Червен, които са напуснали старата градска територия. Селото запазва предимно българския си етноконфесионален облик, както и значителна част от утвърдените по време на Второто българско царство духовни традиции. Оттам произхождат първите известни русенски български учители Тодор Тонев и Иван Тонев, както и родът на Баба Тонка Обретенова. Днес се развива като туристическо средище.

 

Малък Рай манастир

Намира се в скалите на левия бряг на долината на р. Черни Лом, на 3 км. северно от с. Червен. Помещенията му са на три нива. До манастирската църква се достига по вътрешен проход-стълба, който се отваря в пода на притвора. Наосът е прилепен от север и е бил отделен от притвора вероятно с дървена стена. Олтарната апсида е била ъм лицето на скалата и днес е съборена. Има малки фрагменти от стенна мазилка и стенописи. Малък Рай манастир (всъщност скит) е една от най-ефектните скални обители в Поломието. 

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/HeFoPArKXvNk9tC66

Голям Рай манастир

Голям комплекс от верижно разположени помещения в скалите на левия бряг, на 1,5 км. северно от с. Червен. До него се достига по пътека от подножието или по проход, свързващ го с платото над долината. Проходът достига от юг до най-голямото манастирско помещение (11/5,5 м.), вероятно църква, олтарната част на която е била към лицето на скалата и сега е разрушена. В пода й са вкопани няколко гробни камери. В северна и южна посока са разположени различни по големина и степен на обработка помещения. 

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/2T4KQYNhDVohVqDj9