Местност Смесите

Местност Смесите

Местност Смесите се нарича мястото, където се сливат на реките Бели и Черни Лом. Има силна сакрална натовареност, формирала се на база на класическата противопоставеност ляв/десен или бял/черен. Тракийско, римско и средновековно култово средище. В найвисоката част на скалистия връх между двете реки има тракийско светилище, с което са свързани няколкото скални ниши. В неговото подножие при изкопни работи през 60те години на ХХ в. е разкрит латински посветителен надпис на Диана и два цилиндрични каменни резервоара. На 500 м. южно от сливането на двете реки е проучена неголяма сграда от античната епоха също с култови функции.

Връзка с Google Maps: https://goo.gl/maps/Fpd3qkFc5dNdgXfVA