Представени Части 3,4 и 5 от Новия План за Управление на ДПП"Русенски Лом"

Среща 3-та на заинтересованите страни. ПЛАН ЗА УПРАВЕЛЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ"

На 05.03.2020г. от 10:30ч.  в гр. Ветово (в сградата на Младежки Дом) Изпълнителят (ЕКО ИНОВАЦИИ ЕООД) по създаването на новия План II за Управление на Природен Парк "Русенски Лом" представи части 3,4 и 5 от актуализацията по плана. На срещата със заинтересованите страни и местното население бяха дискутирани теми като режими, норми, условия и препоръки по:

1.Общовалидни за територията на целия парк, произтичащи от нормативни документи и общи административни актове

2.Норми и режими валидни за територията на парка, част от Община Иваново

3.Норми, режими, условия и препоръки общовалидни за територията на Парка и въведени с настоящият план за управление.

4. Специфични норми, режими, условия и препоръки за отделните зони

- за  Зоната за сгради и съоръжения.

- за Зона за опазване на природното и културно наследство

5. Препоръки за организацията на управлението за постигане целите на Плана за управление на ПП „Русенски Лом“  

 

Допълнителна информация може да откриете в прикачените файлове относто План II на сайта в секция Документи/АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2020.