Регионален семинар за представяне на противопожарна система по прокет SFEDA

 

На 26.02.2020г.  от 10ч. в Синия салон  на  Хотелски комплекс Дунав в гр. Русе, Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом” ще проведе регионален семинар с представители на Национална горска администрация, служби по Пожарна безопасност, институции с цел опазването на природата в България, местни власти и местно население, с цел представяне на резултатие по проект Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море" с акроним SFEDA, код BMP1/2.2/2263/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 .

 

Дневен ред

10:00 – 10:30

 

Регистрация на участницитe

Доц. Наталия Стоянова

10:30 – 10:45

Откриване на семинара

 

Инж. Иван Гройчев - Директор

 

10:45 - 11:40

Представяне на  Проект SFEDA.

Презентация на ДПП ”Русенски Лом”

 

с участието на РУ „Ангел Кънчев”

Гл. Спец. Андреан Делчев

 

Доц. Пламен Захариев

11:40 – 12:00

Дискусия - въпроси и отговори

 

 

 

 

12:00

Обяд

с отбелязване на 50 годишния юбилей

от учредяването на

Природен Парк „Русенски Лом”

 

 

 

 

...