Среща на партньорите по проект SFEDA

Управленска среща 5

 

В дните между 30-ти и 31-ти Март 2020г. в гр. Патра, Гърция ще се проведе 5-та съвместна среща на партньорите по проект SFEDA, в който Природен Парк "Русенски Лом" е бенефициент номер 5 сред партньори от Гърция, Кипър и България. 


 Проект "Система за мониторинг на горите за ранно откриване и оценка на пожари

в района Балкани - Средиземно море" 

 

Водещ партньор:

 • Университет Патра, Катедра „Машиностроене и аеронавтика“, Гърция

Партньори:

 • Децентрализирана администрация на Пелопонес, Западна Гърция и Йонийско, Гърция

 • Гръцка земеделска организация „ДЕМЕТЪР”, Институт по горски изследвания, Гърция

 • Русенски университет "Ангел Кънчев", България

 • Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом”, България

 • Кипърски Технологичен Университет, Кипър

 • Съвет на Общността „Pano Platre”, Кипър

Партньори наблюдатели:

 • Гръцки Пожарен Корпус

 • Орган за управление на влажните зони на „Kotyhi – Strofylia”, Гърция


  На срещата партньорите ще обсъдят заключителните мерки по проекта а водещият бенефициент ще направи демонстрация на своята интегрирана система за ранно откриване и оценка на пожари. 

 

Проект "Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море" с акроним SFEDA, код BMP1/2.2/2263/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020"


 

.

.

 

.

http://www.interreg-balkanmed.eu/