Първокласници поставиха къщички за птици по повод 40-тия рожден ден на Природен парк „Шуменско плато“

Първокласници от шуменски училища подариха къщички за птици по повод 40-тия рожден ден на Природен парк „Шуменско плато“. Къщичките са изработени заедно с родителите като децата участваха в поставянето им по дърветата в лесопарк „Кьошковете“. 

Инициативата, която събра десетки е част от събитията по повод рождения ден на Парка. По повод празника в Административния център на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ е подредена изложба под надслов „Преди и сега“. В началото на 20-ти век платото над Шумен е било обезлесено, но в резултат на упорития труд на лесовъди, паркови служители и общественост днес горите заемат 90% от територията на парка. В изложбата са използвани снимки от Държавен архив-Шумен и фотографии на Татяна Димитрова и Красимир Христов – експерти от Североизточното държавно предприятие. 

„Основната ни задача е да запазим зеленото си богатство и да възпитаваме децата в любов към природата. Поддържането на парковата инфраструктура също е сред основните приоритети на Дирекцията, въпреки нередките вандалски прояви“, отбеляза инж. Васил Василев, директор на ДПП „Шуменско плато“.

Природен парк „Шуменско плато“ е обявен за защитена територия на 5 февруари 1980 г. и заема площ от 3 896 ха от едноименното плато. През годините са изградени и маркирани туристически маршрути до всички природни и културни забележителности  в района. Създадени са и разнообразни тематични маршрути с образователна цел – „Урок по горската пътека“, „Карст под защита – дар за поколенията“, „Фористична пътека“, а също Специализирана пътека за незрящи,  Класна стая на открито и Горски лабиринт за най-малките. Изградени са 11 заслона и места за отдих и пикник. Част от тях са „осиновени“ от фирми и организации.