Птици

Паркът е истински птичи рай. Тук се срещат много птици, които са застрашени в цяла Европа, затова Ломовете са  обявени за орнитологично важно място.

Многобройните скални кухини, корнизи, тераси, пещерни антрета и площадки създават идеални условия за скал­ногнездещи птици, като  скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, червен ангъч, ловен сокол, обикновена и степна ветрушка, скален гълъб, бухал,  белогръд  бързолет, и други.

Съчетанието  на скали, вода, гора, ливади създават условия за обитаване на още много  птици, като  малък креслив орел, ястреб, осояд, горска улулица, дълго­уха сова, чапли. Почти всички видове кълвачи огласят гората.  От установените   над 190 вида на пернатия свят, които се срещат в парка, тук гнездят 110 вида. Останалите са прелет­ници, зимни гости и случайни посетители.

 

Интересно е да се отбележи, че докато в Средна Европа черният щъркел вие гнезда по стари дървета в горите,  в България гнезди почти изключително по скалите.

 

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Дължината на тялото: 60 - 70 (до 85) см; размах на крилете: 150 -170 см; тегло: 1,6 - 2,5 кг. Оперението му е в светли кремави тонове, краищата на крилете и всички махови пера са тъмни. Главата e с оголени участъци около човката, която е в жълт цвят. Младите птици, до навършване на 3 годишна възраст са тъмно оцветени. Полетът e предимно планиращ.
Както при повечето едри птици, семейните двойки са пожизнени. Храни се предимно с мърша, но понякога улавя различни дребни животни. Яде също костенурки. Гнезди по скалите, в ниши и дупки, главно с южно изложение.