Среща 3-та на заинтересованите страни. План за Управеление при Проект "Зелено управление"

План за Управление на Природен Парк "Русенски Лом"

На 05.03.2020г. от 10:30 в гр. Ветово (в сградата на Младежки Дом) ще се проведе 3-та подред дискусионна среща със заинтересованите страни във връзка с представяне на част 3; 4 и 5 от Плана за управление(актуализиран) на Природен Парк "Русенски Лом".

 

Дневен ред

Час

Тема Докладва / Водещ

10:30 – 11:00

 Регистрация на участниците

 
11:00 – 11:30

 Представяне на Част 3 „Зони, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“ от актуализирания план за управление на ПП “Русенски Лом”

ланд.арх. Л. Димитрова – р-л на екипа разработващ План II
11:30 – 12:00 Представяне на Част 4 «Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване» и Част 5 от актуализирания план за управлениена ПП «Русенски Лом»
12:00 – 13:00 Обсъждане на предложения и мнения на участниците относно  представените зони, режими, норми и програми.

ланд.арх. Л. Димитрова – р-л на екипа разработващ План II

 инж. Тома Белев – експерт управление на защитени територии

13:00 – 14:00 Бюфет за участниците  

 

Информация за разработените към момента части на новият план за управление на ДПП "Русенски Лом", в това число Част 3 и 4 са достъпни в секцията Документи на сайта. 

 

Дейност по проект „Зелено управление за защита на Природен Парк Русенски Лом и Природен Парк Комана“, код на проекта ROBG-464, с акроним „Green Management“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Договор за субсидия ERDF No127571/31.10.2018.