Над 75 000 проверки в горите от началото на годината

Изпълнителна агенция по горите и държавните предприятия продължават и тази година интензивния контрол, превенция срещу незаконни действия и опазване на горските територии. Над 75 000 проверки са извършени от началото на годината от горските инспектори от регионалните дирекции по горите и служителите по опазване на горите в предприятията. Проверява се за спазване на нормативните разпоредби за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, както и за изпълнение на правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи.

1150 акта са съставени за установени нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Санкциите са предимно за транспортиране и съхранение на дървесина без контролна горска марка и непридружена с превозен билет.

През първия месец на 2020 година общото количество на иззетата от служителите по горите незаконна дървесина е над 1400 куб. м. Задържани са 33  моторни превозни средства, 28 коня, 135 каруци, 62 моторни триона, три пушки и други ловни уреди и боеприпаси.

Продължават проверките на ИАГ по контрол във всички горски територии на страната и на служителите на предприятията по опазване на държавните гори, както и съвместните акции срещу нарушителите с представители на Министерство на вътрешните работи.