ИАГ с резултати от извършената проверка за отстреляния муфлон

Изпълнителната агенция по горите извърши проверка, след като в социалните мрежи и медиите бе публикувана снимка и информация за отстрелян муфлон.  

Проверяващите установиха, че муфлонът е отстрелян по реда на организирания ловен туризъм на 8 февруари 2020 г. в Държавно ловно стопанство – Искър, от български ловец.  Спазени са всички нормативни изисквания за осъществяване на лов и използване на ловно оръжие. От Ловното стопанство са издадени необходимите документи: разрешително за лов, разплащателен протокол и фактура. 

Муфлонът е разрешен за лов вид, като ловуването на трофейни мъжки екземпляри се извършва целогодишно, а при женските в периода от 1 септември до 31 януари. Съгласно плана за ползване на ДЛС – Искър, за ловен сезон 2019 – 2020 г. са предвидени за отстрел 5 муфлона, при запас от 33 бр. В края на ловния сезон е отстрелян само един - този мъжки трофеен екземпляр.