Среща с децата от ДГ "Коко и Чоко", гр.Русе

На 22.10.2021г. главен експерт Георги Георгиев запозна децата от Детска Градина "Коко и Чоко", гр.Русе с интересния свят на Природен парк "Русенки лом". Децата научиха къде се намира парка, какво трябва да опазват, кои видове могат да видят там, кои реки текат през протежението на защитената територия, както и как да бъдат отговорни към природата.

Децата задаваха въпроси и обещаха да посетят Природния парк, за да видят нагледно всичко разказано.