При децата от гр. Две могили

Да научим за природата

По инициатива на преподавателите от детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Две могили, на 11.10.2021 г., главен експерт Георги Георгиев разказа за работата на еколога. Децата бяха запознати с много интересни и важни неща за природата: как да я пазим, какво е защитена територия и защо е защитена... Разбира се, имаше безброй въороси и коментари от малките любопитковци, но всички бяха доволни от това, което научиха, от това как ги посрещнаха и от това как протече заниманието преди обяда. ДПП Русенски Лом се надяваме това да е първата от поредица срещи с децата около Природния парк за 2021 г.