Занимания на открито с деца в Природозащитен комплекс „Ломовете“

   На 3-ти август, 2022г. в Природозащитен комплекс „Ломовете“, с. Нисово, горски педагози от РДГ Русе, ТП ДЛС "Дунав" и ДПП "Русенски Лом" проведоха на открито игри и занимания с  36 деца от гр. Костинброд.

   Децата  от 1 до 10 клас с ентусиазъм и въодушевление участваха в организираните за тях забавления, от които научиха интресни неща за гората, животните и природата. Последва беседа в Посетителския център на Комплекса, в който децата се запознаха с историята на защитената територия, биологичното и ландшафтно разнообразие и богатство и културно-историческото наследство в ПП "Русенски Лом".