Колонията на къдроглавите пеликани в ЗМ"Калимок-Бръшлен" се увеличава

В средата на месец Март при извършен мониторинг на новосформираната колония на къдроглав пеликан в ЗМ"Калимок-Бръшлен"в близост до гр.Тутракан,експертът на Българско Дружество за Защита на Птиците(БДЗП) Свилен Чешмеджиев установи, 29 гнездящи двойки.
През 2020 година по проект "Wetlands Along Lower Danube-healthy home for pelicans and people" на БДЗП,от експерти на БДЗП,ДПП"Персина",ДПП"Русенски Лом" и "Калимок-Бръшлен"ЕООД беше изградена дървена наколна платформа, на която бяха поставени макети на пеликани в реален размер с цел привличане към гнездене.През Април 2021 година 3 двойки оформиха гнездата си и успешно отгледаха 4 млади пеликанчета.
Така ЗМ"Калимок-Бръшлен" стана третото гнездовище на къдроглав пеликан в България,след езерото Сребърна и остров Персин.