Работна среща-обучение за даване на първа помощ на бедстващи животни

бърза помощ за животните

На 13 и 14 декември 2021 г., в с. Ягода, Старозагорско, в рамките на проектЖивот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017 бе проведено обучениеОказване на първа помощ на бедстващи диви животни“, с фокус белошипата ветрушка. В него участваха експерти от дирекциите на природни и национални паркове и регионални дирекции по околна среда и води.

Събитието бе разделено на практическа и теоретична част.

С поредица от презентации, организаторите от Zeleni Balkani разказаха на участниците за целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножавана в Спасителния център, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които се поставят.

Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителен център за диви животни/ Wildlife Rescue Breeding Centre на Zeleni Balkani, където под вещото ръководство на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни.

За повече информация: https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/Provede-se…

В края на срещата на всички участници беше даден по един комплект за даване бърза помощ на попаднало в беда животно.