Червен маршрут

СТПД Академик – Русе, подпомогнато от спонсори, доброволци и ДПП Русенски Лом маркира в границите на Природния парк съставна част на големия маршрут от гр. Русе до пещерата Орлова Чука, между Археологически резерват „Ивановски скални църкви“ и Археологически резерват „Средновековен град Червен“. Повече за маршрута може да прочетете в раздел "Туризъм" на сайта.