Природозащитен комплекс "Ломовете"

Природозащитен комплекс „Ломовете“ се състои от два компонента:  Посетителски център, изграден по дизайн на SigNatur – Гьотинген, Германия с архитект Христо Христов през 2013 г. В основната експозиция, посетителите се запознават с историята на защитената територия, биологичното и ландшафтно разнообразие и богатство и културни-историческо наследство. Центърът разполага с голяма  и малка зала за семинари и обучения, библиотека и лаборатория. До него се намира и наблюдателна кула със стена за катерене.

Центъра за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието се намира до Посетителския център и така образуват цялостен комплекс. В него има възможност за настаняване на до 40 човека при отлични условия, които да използват базата като място по определеното ѝ предназначение.

За ползването на Комплекса са утвърдени цени, информация за които може да получите на тел. 082872397.