Завръщане на бобъра

бобър След повече от 150 години от изчезването на бобъра от България, той се завърна!

Благодарни сме на колегите от ТП ДГС Бяла, който не подминаха с равнодушие и безинтерес падналите дървета край реката, които се обърнаха към специалист и днес вече е факт публикацаята на д-р Н. Коджабашев за възстановяването на вида в района на Ломовете: www.acta-zoologica-bulgarica.eu, но може да намерите и изтеглите от по-долу: .....

 

Дата на публикуване: 05.10.2021 г.