Финално обществено обсъждане на План II за управление на Природен Парк "Русенски Лом"

 

На 5-ти Юни 2020 год. от 10 часа в Заседателната зала на Регионална Дирекция по Горите, гр. Русе се реализира Четвъртото и  Финално Обществено обсъждане на Плана за управление (План II) на ПП „Русенски Лом”.

Мероприятието бе първо по рода си за Дирекцията на Природен Парк „Русенски Лом”, тъй като във връзка с настъпилата в страната обстановка се осъществи физически (с 25 участници в заседателната зала) и виртуално с помоща на web-платформата ZOOM. За целта, изпълнителят по договора за актуализация на плана, фирма ЕКО-Иновации ООД инициира създаването на линк, чрез който всички желаещи успяха да се включат и онлайн.

По време на общественото обсъждане бяха изразени всички становища, мнения и препоръки към Плана за управление, такива бяха изпратени и в писмен вид на e-mail: office@ekoinnovation.com и dpprusenskilom@gmail.com

Срещата премина балансирано и екипът на Природен Парк „Русенски Лом” вярва, че тя допринесе за по-добрата обратна връзка между институциите и заинтересование страни по отношение на План II.

 

%image2%